SORTEGGIO CB SINGOLO


Girone Unico

1) INGARC-SIMONE ORRU

2) STUMA-MATTEO FLORIS

3) BIOFAR-SERGIO PIRAS

4) INGARC-MATTEO SCRUGLI

5) MEDCHI-ROBERTO AMBU

6) STUMA-LUCA MAURIZIO ATZORI